Furorna i oktober 2022

Furorna blickar ständigt framåt

Vi i är en ambitiös, välorganiserad och miljömedveten seniorkör, som gärna bygger nätverk med andra likasinnade körer i Finland och övriga Norden. Kören ger normalt flera konserter per år och uppträder flitigt på olika seniortillställningar i huvudstadsregionen. Det ger oss övningsmotivation och vana att uppträda samt ständigt givande musikupplevelser.

FURORNA

SOPRANER
Harriet Ahonen 
Marja Antila
Camilla Dannbäck 
Virve Forssell
Melita Holmström
Raija Kallonen
Anna Lietzén
Stina Michelson
Maj Nummelin
Catrine Paro
Helga Varanki


    

ALTAR
Melita Alfthan
Mona Bergring
Monica Björkman
Benita Bärlund
Marina Calander
Lisbeth Franck
Margareta Fraser
Solveig Herlin
Peggy Richter
Inge-Britt Sandström
Brita Toivonen
Gisela Wieliczko

TENORER
Göran Bärlund
Sven Eklund 
Klaus Klemets
Matts Kronqvist
Anders Lindgren
Mikael Leskinen
Olov Wahl
 

BASAR
Jan Eriksson
Thomas Franck
Lars-Axel Lindberg
Acke Perander
Ralf Pousàr
 

DIRIGENT
Håkan Wikman

4.4.2024