Vi startar en ny termin så snart det är tillåtet!

 

På vårterminens program står bl a

- en sångfestresa till Sundsvall i Sverige 31.3-5.4.2022

- en mässa i irländsk folkton fredagen den 20 maj kl. 18.00 i Sökö kapell

- medverkan i FSSMF:s sångfest i Helsingfors 9-12.6.2022

 

Intresserade får gärna kontakta vår ordförande Benita Bärlund, benita.barlund (at) kolumbus.fi, 050 5911399


Dirigent och musikalisk ledare för kören från 2022 är Håkan Wikman.


 

Vi finns på Facebook

 

 

Följ oss gärna på Instagram #furorna_esbo

Tack till våra bidragsgivare!

Utan ert ekonomiska bistånd skulle Furorna inte kunna fungera och utvecklas till den kör vi alla önskar jobba för.

Aktiastiftelsen i Esbo Grankulla * Esbo kyrkliga samfällighet * Esbo stad * Esbo svenska pensionärer * Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse * Föreningen Konstsamfundet * Svenska Folkskolans Vänner - SFV Bildning * Svenska Kulturfonden * Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner * William Thurings stiftelse