MÄSSA FÖR EN SÅRAD JORD

- ett körprojekt i tiden -


PROJEKTSÅNGARE ÄR VÄLKOMNA!


Kören Furorna är initiativtagare till ett aktuellt och angeläget körprojekt. Målet är att i medlet av oktober 2024 framföra verket Mässa för en sårad jord i Esbo och i Helsingfors. Furorna samarbetar över språkgränserna med Kannelkuoro från Helsingfors, men projektet är också öppet för alla sångare som är intresserade av att slå ett slag för miljön och måna om klimatet.

Mässa för en sårad jord (1995)

musik Ketil Bjørnstad - text Erik Hillestad - svensk översättning Ylva Eggehorn

En mässa för vår tid, en mässa om det hopp som fortfarande finns för vår jord. Ett synnerligen uttrycksfullt musikverk som handlar om miljöförstöringen och människans försämrade livsvillkor. Musiken är en mäktig mix av jazz- och rockrytmer parade med ett sakralt traditionellt tonspråk.

Mässa för en sårad jord är skriven för kör, mezzosopran, altviolin och kompgrupp med elgitarr, bas, slagverk och piano och den har en speltid på ca en timme. Konstnärlig ledare är Furornas dirigent Håkan Wikman.

Övningarna hålls hos Furorna i Olars kyrka och hos Kannelkuoro i Munksnäs.

Viktiga datum

onsdag 7.8 Projektstart i Olars
regelbundna onsdagsövningar
18-19.9 Kördagar i Olars
torsdag 10.10 Gen rep i Esbovikens kyrka
fredag 11.10  Konsert i Esbovikens kyrka
söndag 13.10 Konsert i Tempelplatsens kyrka + Karonkka

Anmälan är öppen fram till den 1 augusti 2024.

Välkommen med i ett synnerligen angeläget körprojekt!


Vår flyer får spridas I Flyerimme saa jakaa

png

pdf

Sprid gärna vårt infoblad I Infokirjeemme saa mielellään jakaa

Läs mer.

Lue lisää.


HAAVOITTUNEEN MAAN MESSU

- kuoroprojekti ajassamme -


PROJEKTILAULAJAT OVAT TERVETULLEITA!


Furorna -kuoro on aloitteentekijänä ajankohtaisessa ja tärkeässä kuoroprojektissa. Tarkoituksena on esittää Espoossa ja Helsingissä teos Haavoituneen maan messu lokakuun puolivälissä. Helsingin Kannelkuoro ylittää kielimuurit tehden yhteistyötä espoolaisen Furorna-kuoron kanssa, mutta projekti on avoin kaikille laulajille, joita kiinnostaa ympäristöstä ja ilmastosta huolehtiminen.

Haavoittuneen maan messu (1955)

musiikki Ketil Bjørnstad – teksti Erik Hillestad – ruotsinkielinen käännös Ylva Eggehorn

Messu ajassamme, messu toivosta, jota maapallolla yhä on. Teos on erityisen ilmaisuvoimainen. Se käsittelee ympäristön vahingoittumista ja ihmisen heikentyneitä elinehtoja. Musiikki on vaikuttava kooste jazz- ja rockrytmien sekä perinteisen sakraalimusiikin sävelkieltä.

Haavoittuneen maan messu on kirjoitettu kuorolle, mezzosopraanolle, alttoviululle ja komppiryhmälle, eli kitaralle, bassolle, lyömäsoittimille ja pianolle. Kesto on noin yksi tunti. Taiteellisena johtajana toimii Furorna -kuoron johtaja Håkan Wikman.

Keskeistä on säännöllinen harjoittelu maanantaisin ja keskiviikkoisin sekä pari pidempää kuoropäivää. Harjoitukset pidetään Kannelkuoron kanssa maanantaisin Munkkiniemessä ja keskiviikkoisin Furorna -kuoron kanssa Olarin kirkossa.

Tärkeitä päivämääriä

keskiviikko 7.8. Projektin aloitus Olarissa
säännölliset harjoitukset keskiviikkoisin
18.-19.9. kaksi kuoropäivää Olarissa
torstai 10.10. kenraaliharjoitus Espoonlahden kirkossa
perjantai 11.10. konsertti Espoonlahden kirkossa
sunnuntai 13.10. konsertti Temppeliaukion kirkko

Ilmoittautuminen projektiin on avoinna 1. elokuuta 2024 saakka.

Tervetuloa ajankohtaiseen kuoroprojektiin!


 

ANMÄLAN - ILMOITTAUTUMINEN

Jag deltar gärna i detta körprojekt. I Osallistun mielelläni tähän kuoroprojektiin.
Skriv siffran 5 med bokstäver:

Furorna på Instagram

Vi finns på Facebook

 

FURORNA - för dej!


Pensionärskören Furorna är en ambitiös, välorganiserad och miljömedveten kör.

Intresserade får gärna kontakta vår ordförande Benita Bärlund på barlundbenita ( at ) gmail.com eller tfn 050 5911399.

 

Tack till våra bidragsgivare!

Utan ert ekonomiska bistånd skulle Furorna inte kunna fungera och utvecklas till den kör vi alla önskar jobba för.

Aktiastiftelsen i Esbo Grankulla * Esbo kyrkliga samfällighet * Esbo stad * Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse * Föreningen Konstsamfundet * Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond * Svenska Folkskolans Vänner - SFV Bildning * Svenska Kulturfonden * Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner * William Thurings stiftelse