TACK!

Vi vill rikta ett stort tack till vår fulltaliga publik vid vår konsert den 20 maj i Sökö. Härligt att ni ville dela kvällen tillsammans med oss. Det kom att bli en kväll vi sent ska glömma.


Kommande framträdanden

Vi uppträder under sång- och musikfesten i Helsingfors i juni:

fredag 10.6.2022 kl. 11.10 i Maijasalen i Ode

lördag 11.6.2022 kl. 13.20 i Maijasalen i Ode

Välkommen!


Terminsstart

Höstterminen staratar vi med övning onsdag 24.8.2022 kl. 14 i Olars kyrka.

Nya sångare är välkomna med! 

Kontakta gärna vår ordförande Benita Bärlund på barlundbenita ( at) gmail.com eller tfn 050 5911399.


 

Furorna på Instagram

Vi finns på Facebook

 

FURORNA - för dej!Pensionärskören Furorna är en ambitiös, välorganiserad och miljömedveten kör.


Vi övar regelbundet varje onsdag i Olars i Esbo.

Tack till våra bidragsgivare!

Utan ert ekonomiska bistånd skulle Furorna inte kunna fungera och utvecklas till den kör vi alla önskar jobba för.

Aktiastiftelsen i Esbo Grankulla * Esbo kyrkliga samfällighet * Esbo stad * Esbo svenska pensionärer * Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse * Föreningen Konstsamfundet * Svenska Folkskolans Vänner - SFV Bildning * Svenska Kulturfonden * Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner * William Thurings stiftelse