HÖSTENS HÄRLIGA PROGRAM

Under andra hälften av vårt jubileumsår kommer vi att trappa upp firandet rejält
och bjuda på bl a jubileumskonsert, festmiddag, julkonserter och mycket mer.

Här några plock ur programmet

Onsdag 9.8 14.00 Terminsstart med övning

Torsdag 24.8 Medverkan i Körrundan i Helsingfors

Lördag 26.8 16.00 Allsång på Esbodagen på Glims

Fredag 20.10 18.00 Jubileumskonsert i Hagalunds kyrka

Torsdag 14.12 18.00 Julkonsert i Ekenäs kyrka

Lördag 16.12 18.00 Julkonsert i Esbo domkyrka

 

Välkomna med och fira tillsammans med oss!

 

 

Den 26 augusti bjuder vi in till en stor allsång på Glims! Vi uppträder med ett urval somriga melodier och låter alla stämma in i några av sommaren bästa melodier. Detta för att fira vår kör och för att hylla vår hemstad Esbo!

Den 20 oktober ger vi vår stora jubileumskonsert i Hagalund. Vi har för vårt 30-årsjubileum beställt ett nytt körverk. Ett stort körverk på ca en timme, skrivet för solister, recitatör, kör och kompgrupp. Musiken komponeras av den rikssvenska tonsättaren, riksspelmannen och sångerskan Maria Hulthén Birkeland och den utsökta texten är skriven av vår finlandssvenska författare Susanne Ringell.

Vi avslutar vårt jubileumsår med att ge två julkonserter. I Ekenäs kyrka den 14 december och i Esbo domkyrka den 15 december. Konserterna bjuder på både gammal och ny julmusik och konserterna görs i samarbete med sopransolist och ackompanjatör.

Furorna på Instagram

Vi finns på Facebook

 

FURORNA - för dej!


Pensionärskören Furorna är en ambitiös, välorganiserad och miljömedveten kör.

Intresserade får gärna kontakta vår ordförande Benita Bärlund på barlundbenita ( at ) gmail.com eller tfn 050 5911399.

 

Tack till våra bidragsgivare!

Utan ert ekonomiska bistånd skulle Furorna inte kunna fungera och utvecklas till den kör vi alla önskar jobba för.

Aktiastiftelsen i Esbo Grankulla * Esbo kyrkliga samfällighet * Esbo stad * Esbo svenska pensionärer * Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse * Föreningen Konstsamfundet * Svenska Folkskolans Vänner - SFV Bildning * Svenska Kulturfonden * Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner * William Thurings stiftelse