Furorna vill tacka följande bidragsgivare.

Det är ni som gör det möjligt för oss att ägna oss åt seriös och för oss alla viktig körverksamhet.

Stort Tack!

Aktiastiftelsen i Esbo - Grankulla

Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen
Esbo stad
Esbo svenska församling
Esbo svenska Pensionärer
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius Fond

Hallåprojektet (Svenska Kuturfonden)

Föreningen Konstsamfundet

Eugéne, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse

SFV Bildning
Svenska Kulturfonden
Svenska Pensionärsförbundet

William Thurings Stiftelse

Villa Ensi Stiftelsen