Ensemblen Sylvestris

Inom vår kör verkar en mindre grupp som uppträder på olika tillställningar, äldre boenden och på allehanda fester där det behövs körsång. Nya namnet på den är Ensemblen Sylvestris. Den samarbetar under vårterminen med en motsvarande grupp, GAME Ensemble, från Gamelikören i Gammelstaden. Ensemblerna har inlett vårterminen och haft sin första konsert  "Tro, hopp och kärlek" 24.2.2018 i Olaus Petri kyrka i samband med helgmålsringningen. Repertoar var en intressant blandning nordisk och engelsk körlyrik. Vi hade en glädjande stor publik bestående av körvänner från huvudstadsregionen.

Följande uppträdande i densamma uppsättningen blir på Furornas 25-års jubileumsfest på Hanaholmen 21.4.2018. I framtiden kommer Sylvestris att uppträda som förut i olika sammansättningar vid olika mindre uppträdanden. Följande uppträdande var på Brage vid en kaffekonsert 17.3.2018 kl. 15.00.


Ensemblen Sylvestris upplevde fin körstämning på sin första konsert tillsammans med GAME Ensemble 24.2.2018 i Olaus Petri kyrka. Repertoaren var delvis ny, delvis gammal. Intressant att följa med en annan likasinnad körs inövning av sin repertoar. Sjunga tillsammans delvis bekanta sånger, men också helt nya. Vi kände mycket konkret värmen och gemenskapen mellan koristerna. Publiken var entusiastisk och körklangen var fin speciellt i kyrkans bakre hälft, sades det.

På sitsen efteråt på Elite trivdes vi storligen vid borden, där sitssångerna avlöste varandra flitigt. Serveringen löpte superfint och man hoppades att kvällen aldrig skulle taga slut.

Ett stort tack till Håkan Wikman som ledde oss med säker och varm hand. Tack vare hans initiativ fick vi uppleva detta och nu ser vi redan fram emot följande uppträdande på Hanaholmen på vårt 25-års jubileum.

Övning i Olaus Petri kyrka och Olars kyrka inför den gemensamma konserten.