Furornas Julkonsert 2018

16.12.2018 kl. 07:51
Det lider mot jul

Furorna avslutade sitt jubileumsår med en stilig julkonsert i Esbo Domkyrka. Publiken bänkade sig redan en timme innan konserten började för att säkerställa sig om goda platser. Konserthelheter är inte alltid lätta att snickra ihop, men vår dirigent Sofia är en mästare i att göra konserter omväxlande och musikaliskt givande. Denna gång fanns gammal gregoriansk musik, traditionell körmusik, modern dito, gospel och nutids 1900-tals musik med i programmet. Flöjtsolo med Åsa intog en viktig del av konserten och invaggade åhörarna i en meditativ stämning, som kan vara farlig för koristernas koncentration. Den dämpade belysningen i kyrkan förstärkte den andaktsfulla stämningen.Då de sista tonerna av Amacing Grace tonat ut kunde publiken inte längre hålla tillbaka sin förtjusning, applåderna rungade över Teresa också om Åsa också varit värd mera synbar uppskattning. Många ifrågasatte användningen av mikrofon då ljudet kunde bli onödigt starkt i synnerhet om man satt nära en högtalare. Bra att kolla en annan gång! Amandas lyhörda pianoackompanjemang i känsliga partier fick ibland ge plats åt en brummande flygel, som minsann visade vad den gick för.

Publiken var synbart berörd efter sista versen av Härlig är jorden där publiken stigit upp redan vid första versen och fröjdigt sjungit med i alla verserna. Furorna klarade av in- och utmarsch till belåtenhet. Det är alltid något man ytterligare kan jobba på.

Körens och dirigentens samspel i pianissimona gladde en gammal korist. Soffi var märkbart inspirerad av att fungera som en fullödig dirigent och visade sitt uppskattande till kören.

Benita
Kommentarer (1)
Spamfilter
Skriv siffran 9 med bokstäver:
Fint sammanfattat, Benita. Tack!
Solveig18.12.18 kl. 13:02