Sjöslaget

04 Augusti 2019, 21:30 - 21:31
Ensemblen Sylvestris uppträder på det stora Sjöslaget på restaurang Scola i Barösund söndagen den 4 augusti 2019. Tyvärr är tillställningen privat och inga utomstående har denna gång tillfälle att lyssna till ensemblens välljud. Men välkomna till våra andra, offentliga framträdanden.

Plats
Restaurang Scola
Barösund