Sjöslaget

04 Augusti 2019 kl. 21.30–21.31
Ensemblen Sylvestris uppträder på det stora Sjöslaget på restaurang Scola i Barösund söndagen den 4 augusti 2019. Tyvärr är tillställningen privat och inga utomstående har denna gång tillfälle att lyssna till ensemblens välljud. Men välkomna till våra andra, offentliga framträdanden.

Plats
Restaurang Scola
Barösund
        
              Sidan tillhandahålls av Finlands svenska sång- och musikförbund