Ensemblen Sylvestris

Inom kören verkar en mindre grupp som uppträder på olika tillställningar, äldre boenden och på allehanda fester där det behövs körsång. Namnet på den är Ensemblen Sylvestris. Den samarbetar med en motsvarande grupp, GAME Ensemble, från Gamelikören i Gammelstaden. Ensemblerna gav sin första konsert  "Tro, hopp och kärlek" 24.2.2018 i Olaus Petri kyrka i samband med helgmålsringningen. Repertoar var en intressant blandning nordisk och engelsk körlyrik. Vi hade en glädjande stor publik bestående av körvänner från huvudstadsregionen.

 

Händelsekalender

28.02
ESP Årsmöte Sylvestris uppträder med några sånger på föreningens årsmöte
26.03
Sång på Esbo Sjukhus
        
              Sidan tillhandahålls av Finlands svenska sång- och musikförbund