Inom kören verkar en mindre grupp som uppträder på olika tillställningar, äldre boenden och på allehanda fester där det behövs körsång. Namnet på den är Ensemblen Sylvestris. Den samarbetar med en motsvarande grupp, GAME Ensemble, från Gamelikören i Gammelstaden. Ensemblerna har inletthaft sin första konsert  "Tro, hopp och kärlek" 24.2.2018 i Olaus Petri kyrka i samband med helgmålsringningen. Repertoar var en intressant blandning nordisk och engelsk körlyrik. Vi hade en glädjande stor publik bestående av körvänner från huvudstadsregionen.

Följande uppträdande i densamma uppsättningen var på Furornas 25-års jubileumsfest på Hanaholmen 21.4.2018. I framtiden kommer Sylvestris att uppträda som förut i olika sammansättningar vid olika mindre uppträdanden.