Furornas historik 2020

Corona-pandemin som slog till med kraft under våren 2020 satte stopp för all konsertverksamhet. Även övningarna sattes på prov, men kunde genomföras med vissa specialarrangemang. Under den varma årstiden hölls några övningar och uppträdanden utomhus. Alla korister hade ansiktsmask och höll ett betryggande avstånd från varandra. Mot slutet av året då coronarestriktionerna skärptes ersattes traditionella övningar av stämövningar och individuella övningar tillsammans med vår dirigent.

Furornas historik 1992-2019

Hösten 1992 startade 5 personer med Heidi Ramstedt och kantor Eva Andersson som sammankallare en sånggrupp som året därpå införlivades i Esbo pensionärsförening och fick namnet Esbo svenska pensionärskör. Daisy Winqvist blev körens första ordförande år 1997. År 2000 fick kören namnet ”Pensionärskören Furorna” på Eva Anderssons initiativ.

Åren under Eva Anderssons ledning utmärktes av uppträdanden på pensionärsföreningens tillställningar, ålderdomshem, sjukhus och deltagande i församlingens gudstjänstliv. Kören har regelbundet deltagit i Kulturen vid Ån sedan 1999 till 2012 med undantag av 2008 och 2011.

 

Kören gjorde en resa till Vasa, Replot och Oravais år 1997, till Korpo, Kökar och Mariehamn år 1998 samt till Valamo i Heinävesi år 2001. I Valamo fick kören samtidigt en kurs i ortodox sång och klosterliv. År 2000 hölls den första gemensamma konserten med Borgå Pensionärskör i Kannbrobackens teater i Esbo och året därpå inbjöds Furorna till Borgå.  År 2002 firades våravslutningen på Stallkrogen i Bromarv och säsongen avslutades  med en julfest i Borgå, där också Borgåkörens ordförande Yngve Lillqvist deltog.

 

År 2003 firade Furorna sitt 10-års jubileum i Louhisalen i Hagalund. Den sista julfesten med Eva Andersson innehöll ett festligt inslag av fyrhändigt pianospel, som utfördes av Eva och körens nya dirigent Henrico Stewen. Under åren med Henrico Stewen 2004 och 2005 utvidgades körens repertoar och kören konsoliderade sin ställning som pensionärskör i Esbo. År 2006 tog Johan Cantell över dirigentskapet och har genom sin mångsidighet inom musiklivet berikat körens verksamhet. År 2008 gav kören en morsdagskonsert i Louhisalen i Hagalund. Då firades också officiellt körens 15-års jubileum.

 

 År 2009 övergick ordförandeskapet från Daisy Winqvist till Benita Bärlund. Kören började återknyta kontakterna till gamla samarbetspartners och söka nya. I mars samma år åkte kören till Vasa och gav en gemensam konsert tillsammans med dåvarande Bragekören. I april ordnades en gemensam konsert tillsammans med Mårtensbro skolas barnkör. På hösten inbjöds Borgå Pensionärskör till Esbo, där en gemensam höstkonsert hölls i Sökö kapell.

 

Året 2010 var innehållsrikt börjande med en körträff med Esbo Sångkör på Alla Hjärtans dag. I april gav kören en egen konsert i Vikingaborg för att sedan åka till Uppsala och träffa Sävsångarna, som kören träffat en gång förut i Helsingfors på Svenska Pensionärsförbundet. Furorna blev också medlem i Finlands svenska sång- och musikförbund. På hösten deltog kören i KörEsbo Körfestivals maratonkonsert och gav samma kväll en gemensam konsert tillsammans med Wasa Bygdekör (tidigare Bragekören) på Hanaholmen. I november ordnade kören en Sång&Poesiafton tillsammans med Nylands Litteraturförening r.f. Året avslutades  med sång på SFP Svenska Seniorers 10-årsjubileum och Sökö Sällskapets självständighetsfest. Furorna uppträder regelbundet på Esbo Äldrerådets fest, år 2010 tillsammans med Mårtensbro skolas barnkör. Furorna erhöll Esbo Hembygdsförenings "Pro Cultura" stipendium år 2010.

 

År 2011 präglades av den stora finlandssvenska Sång-och Musikfesten i Åbo i juni. Furorna deltog i festprogrammet i sin helhet, men hade också en egen konserttillsammans med två andra körer, dvs Wasa Bygdekör och Östersundom Sångkör. På hösten åkte kören på en konsertturné till Tallinn och Dorpat. Kören knöt nya kontakter till två estniska körer dvs Kanarbik Koor i Alatskivi och Petri Segakoor i Dorpat. Körerna inbjöds till Esbo våren 2013. I december 2011 gav Furorna en gemensamjulkonsert tillsammans med Esbo Sångkör i Esbo domkyrka. Det var första gången körerna samlade sina krafter till en gemensam konsert. Dirigenter var Pia Bengts och Barbro Smeds. Vi sjöng traditionell julmusik varvat med modernare julrepertoar.

 

År 2012 upptogs av de sedvanliga uppträdandena på Esbo Pensionärsförenings och pensionärsklubbarnas tillställningar på seniorhem och sjukhus. Nämnas kan speciellt körsång på ESPs 40 årsjubileum på Omnia 14.9. Musik och Poesiafton på Vikingaborg, medverkan i Livsglädjeprojektet organiserat av Martin Wegeliusinstitutet och sång på Rebeckalogernas 40-årsjubileum ledde vidare till en gemensam konsert med Östersundom Sångkör i maj i Sibbo. Nytt för kören var samarbetet med tf kantorn i Esbo svenska församling, Håkan Wikman, som introducerade "Den vita stenen" en lovsångsmässa, som framfördes i Hagalunds kyrka tillsammans med Sävsångarna från Vänge/Uppsala. Konserten blev en stor framgång både sång- och publikmässigt. Medverkande i mässan var Karin Parkman på flöjt, också Sävsångarnas dirigent, Emma Viljanen-Laurmaa på dragspel och Olav Söderström på piano, texter av John Vikström framförda av Marina Motaleff. Deltagande i Kulturen vid Ån och Allsång på Glims hör till körens traditioner. Så också deltagande med sång på Esbo Äldre Rådets fest i Tapiolasalen och Allsång på Folkhälsans seniorhus på Vindängen i Hagalund under Svenska Veckan. I oktober åkte Furorna på en konsertresa till Vasa inbjudna av Wasa Bygdekör. Konserten på Academill befäste det goda samarbetet körerna haft under de senaste åren. Det goda samarbetet med Esbo svenska församling fortgick under hela året. Kören uppträdde under våren i Esbo Domkyrka och på hösten i Hagalunds kyrka i samband med gudstjänsterna. Året avslutades med en välbesökt julkonsert tillsammans med Fanny Hellström sopran, Albinus Borg trumpetist och Håkan Wikman organist/pianist i Olars kyrka veckan före jul.

Johan Cantell avgick som körens ordinarie dirigent efter att framgångsrikt lett kören sedan 2006.

 

Våren 2013 präglades helt av inövandet och utförande av "Runt Frälsarkransen" under Håkan Wikmans ledning i Esbo Domkyrka 27.4. På försommaren hade vi besök av två estniska körer : Kanarbik Koor från Alatskivi och Peetri Segakoor från Dorpat 4-6.6. Den gemensamma konserten i Sökö Kapell 5.6. var en stor framgång. Taket nästan lyfte sig då alla 60 korister tillsammans sjöng Finlandia och Tuljak.

 

Hösten 2013 inleddes med traditionell picknick varefter övningarna startade med vår nya dirigent John Emanuelsson. Den emotsedda körresan till Sverige 16-19.9. gjordes med ca 20 korister. Vi sjöng på utresan för VikingLines medresenärer och inhöstade en hattpott på 9 euro.Dagen därpå deltog vi i en välbesökt lunchmässa tillsammans med Sävsångarna under Karin Parkmans ledning. Den goda vänskapen med Sävsångarna befästes ytterligare. Kvällen avslutades med guidning och middag på Södertuna Slott i lantlig miljö. Den korta resan avslutades med en lunchkonsert i Finska Kyrkan i Stockholm under Kira Lankinens ledning. Konserten gick förundransvärt bra fastän vi hade bara en dryg halv timmes gemensam övning med Kira. Tack vare hennes proffsiga dirigentskap sjöng Furorna bättre än vi befarat. Resan avslutades med god middag på VikingLine under sång och god samvaro. 

 

Den 26 oktober var det dags för den stora jubileumskonserten i Esbo Kulturcentrum/Tapiolasalen. Konserten var uppdelad i 4 temavadelningar. Tema 1: Skogen. Tema 2: Sånger tillsammans med några av våra vänkörer Esbo Sångkör, Wasa Bygdekör och Östersundom Sångkör. Tema 3: Sånger dirigerade av vår tidigare dirigent Johan Cantell. Tema 4: Sånger från tiderna då farfar var ung assisterade av Kristian Nyman  (piano), Pekka Kolehmainen (bas) och Toon Verheyen (trummor) med nostalgisk tolkning av Judit Kähärä. Till konserten gjordes ett programhäfte designad av Håkan Wikman, som också levererade stämningsfulla fondbilder till Tapiolasalen.Programhäftet var samtidigt en liten historik över Furornas första 20 år.Tapiolasalen var välbesökt.

 

Furornas jubileumsår (20år) avslutades med en stämningsfull julkonsert i Olars kyrka 21.12.kl. 18.00. Medverkande Tanja Kauppinen-Savijoki och hennes 14-åriga dotter Selina Savijoki med solosång. Damkören Vox Femina från Helsingfors Arbis med Andrea Eklund som dirigent medverkade i två gemensamma sånger "Joy to the world" och "Koppången", men hade också en egen liten avdelning före pausen. Pia Bengtsackompanjerade på piano och orgel. I och med julkonserten avslutade John Emanuelsson sitt dirigentskap för Furorna.
 

2014      

Furorna inledde sitt tjugoförsta verksamhetsår med ett par sångarbesök och välkomnade i slutet av januari sin nya dirigent, Sofia Lindroos, violinist och sångerska med musikmagisterexamen från Sibelius-Akademin.   Vårens program kulminerade i en vårkonsert - Im Grünen - på föreningshuset Logen i Gröndal. Trubadur Rolf Aschanoch paret Johanna Almark-Mannila & Kaarle Mannila medverkade. Programmet bestod av 15 sånger, bl.a. tre sånger av Felix Mendelssohn som var nya på Furornas repertoar.

I juni 4-6 hölls den traditionella "Laulupidu" i Tallin. En stor grupp från Furorna deltog i festpubliken. Vi blev många erfarenheter rikare. Sången och musiken förenar mänskorna. Den stora behållningen var att se alla de olika dirigenterna stiga upp på dirigentpallen. Körlogistiken gick smidigt och var välinövad. Vi lärde oss mycket och beslöt att åka  dit igen.

Höstens viktigaste framträdande var Jakobsmässan i Olars kyrka den 26 november, som ingick i Esbo kyrkomusikveckas konsertutbud. Mässan, som är komponerad av Karoline Krüger till norsk text av Erik Hillestad, svensk översättning av Göran Gustafsson, framfördes under ledning av Håkan Wikman.  Medverkande Niklas Nyholm, gitarr, Jesper Eklund, bas, Amanda Henriksson, piano, Lucas Snellman, textläsare.  Radio Vega bandade mässan som sändes som radiogudtjänst 25 januari 2015 och kunde avlyssnas på Svenska Yle:s webbsida, Arenan, under en månad efter sändningen.    

Under självständighetsdagshelgen deltog tolv Furor i Finlands svenska körförbunds, FSK:s projektkörs resa till Tallinn. Läs mera på webbsidan http://www.fsk.fi/startsida/article-86960-37102-lyckad-projektsatsning.

Furornas övriga framträdanden under 2014

-        Besök på Aurorahemmet 9.1.
-        Besök på Bolarskog sjukhus 16.1. 
-        Besök på Kauniala sjukhus 10.4. 
-        Medverkan vid allsångstillfället på Glims museum 4.6.
-        Kulturen vid Ån  -  framträdande med Esbo spelmanslag 12.6.
-        Framträdande på Äldrerådets fest i Esbo kulturcentrum 12.10.
-        Allsångstillfälle på Svenska dagen i Vindängens seniorhus 6.11.         
-        Julsånger på Tunaberg och Bolarskog sjukhus 11.12.
-       En dubbelkvartett från Furornas sjöng vid Rebeckalogens julbön i Gamla kyrkan i Hfrs 

2015

Det 22 verksamhetsåret inleddes med den första PangSÅNGFesten i februari i Hagalund som Svenska Pensionärsförbundet (SPF) arrangerade med Furorna som värdkör. I april hölls en vårkonsert i Mårtensbro skola tillsammans med skolans elevkörer, i maj företogs en körturné till Berlin och i oktober besöktes Åbo och Mariehamn där Furorna framträdde tillsammans med körer med vilka kontakter knutits under Pangsångfesten. Året avslutades med en välbesökt julkonsert i Olars kyrka den 18 december. Därutöver avlade mindre grupper från kören sammanlagt elva sångarbesök till äldreboenden och sjukhus och deltog i fester och allsångstillfällen. Furorna var också representerade vid Sveriges körförbunds Körkraft-festival i Stockholm i början av juni och vid den åttonde Nordisk-baltiska sångfesten i Riga efter midsommaren. Den ordinarie vardagsverksamheten omfattade 34 veckoövningar, två körläger, årsmötet, åtta styrelsemöten och fyra musiknämndsmöten. Medlemsantalet var 28, dirigent Sofia Lindroos.

2016

Furornas tjugotredje verksamhetsår var som vanligt fyllt av aktiviteter. Två konserter hölls i hemtrakten: vårkonserten Klang mellan Furor tillsammans med manskören GSP Klang i Grankulla och julkonserten In dulci jubilo i Olars kyrka.  I juni deltog kören i den stora finlandssvenska sångfesten i Karleby och i oktober gjordes en körturné till Sverige där Furorna gästade tre körer: Seniorkören En Glad Ton arrangerade en gemensam konsert i Huddinge gamla kyrka. Sävsångarna i Läby nära Uppsala inbjöd Furorna till sin 10-års jubileumsfest och i Sundsvall hade Furorna och Frejakören gemensam konsert i Pingst-kyrkan med Kjell Lönnå som gästdirigent. Efteråt bjöds det på sångarsits på en restaurang.   I november deltog kören i Finlands svenska körförbunds 25-årsjubileum i Helsingfors. Antalet framträdanden på fester, allsångstillfällen, sjukhus och äldreboenden uppgick över tjugo! En körsits efter vårkonserten, en utfärd till Stora Kalvholmen i augusti tillsammans med andra ESP-klubbar, ett kräftkalas i Sibbo, ett teaterbesök i Åbo och julfest på Villa Rulludd ingick också i årets program. Furorna var representerade vid Vasa körfestival i maj, vid Sveriges Körförbunds festival Körkraft i Stockolm i juni och vid det sextonde Nordklang-evenemanget i Åbo i augusti. Folkmusikern Marianne Maans arrangerade tre finlandssvenska folkvisor för Furorna.  Dramapedagog Maria Helander höll två lektioner om sceniskt uttryck för körer. Körens ordförande var Benita Bärlund och dirigent Sofia Lindroos. 29 sångare var aktiva i kören.

2017

Ett utmärkande drag för Furornas tjugofjärde verksamhetsår var samarbete med andra körer. Vid den andra PangSÅNGFesten i Hagalund i februari fungerade Furorna igen en gång som värdkör och välkomnade särskilt Frejakören från Sundsvall som inbjudits på svarsvisit efter Furornas besök hos dem 2016. Under Pangsångfesten deltog Furorna i programmet tillsammans med 500 pensionärssångare i Tapiolasalen, där bl.a. beställningsverket Sånger om dig och mig av Patrick Wingren till texter av Claes Andersson uruppfördes. Det andra av sångfestens beställningsverk, mässan Diligam te – samtal med Gud, uruppfördes i Hagalunds kyrka tillsammans med Silverkören Argentum från Åbo med komponisten Mia Makaroff som dirigent och textförfattaren Hilkka Olkinuora som liturg och predikant. Mässan sändes både i radio och tv. Vårkonserten Vid älvens strand hölls i april i Köklax kapell och i maj deltog Furorna i Vasa körfestival och sjöng med Wasa Bygdekör och Kronoby Sångkör i Vasa stadshus. Årets julkonsert, Stjärnan i öster, var ett samarbete med Sibbo Sångarbröder och Sibbos svenska pensionärskör Roostaggarna och uppfördes både i Sibbo kyrka och i Olars kyrka.

Furorna har också framträtt på äldreboenden och olika fester när tillfälle getts samt deltagit i sju allsångtillfällen med Håkan Wikman som ledare. Hans kör Gamelikören har oftast varit med och blivit en trevlig samarbetspartner för Furorna. Antalet sångare var 36.

2018

Furornafirade sitt 25-årsjubileum 2018. Vårens storsatsning var jubileumskonserten  Fest i furuskogen i Tapiolasalen den 21 april, till vilken Gamelikören(dirigent Håkan Wikman), Kronoby Sångkör (dirigent Tobias Elfving) och Helsingfors Arbis blåsorkester Tonvirveln (dirigent Johan Cantell) hade inbjudits. Jubileumsfesten hölls på Hanaholmen. I maj deltog Furorna i pensionärskörfesten DA pang CAPO i Mariehamn där Moderatokörenmed sin dirigent Kaj-Gustav Sandholm stod värdar för en festkonsert med sammanlagt fem körer i Mariehamns stadshus den 5 maj. Följande dag framfördes mässan Diligam te – samtal med Gud av Mia Makaroff (kompositör och dirigent) ochHilkka Olkinuora (textförfattare och predikant) i Mariehamns kyrka tillsammans med Furorna och Silverkören Argentum från Åbo och med samma medverkande som vid uruppförandet vid den andra PangSÅNGFesten i Esbo året innan. I början av oktober reste Furorna till Toscana och deltog i en internationell körfestival som hölls på den anrika kurorten Montecatini Terme. Furorna framträdde vid tre tillfällen, varav ett var en konsert i San Salvatore di Ognissanti-kyrkan i Florens. Resan var Furornas längsta hittills. Jubileumsåret avslutades den 14 december med en välbesökt julkonsert, Det lider mot jul, i Esbo domkyrkamed solisterna Åsa Gustavsson, flöjt och Teresa Wikström,sång. Julfesten firades på Lagstad hembygdsgård.

Furorna har fortsatt med sångarbesök på äldreboenden och vid olika fester, då oftast i mindre grupper. Ett eget namn för en grupp från Furorna har lanserats, ensemblen Sylvestris. (Det vetenskapliga namnet för tall/fura är Pinus Sylvestris.) Furornas dirigent är Sofia Lindroosoch ordförande Benita Bärlund. Kören hade 37 aktiva sångare i slutet av året. Övningar har hållits på tisdagseftermiddagar i Olars kyrka. 

 

2019

Livligt körsamarbete satte sin prägel på Furornas tjugosjätte verksamhetsår. I februari deltog kören i den tredje PangSÅNGFesten tillsammans med ca 450 sångare i Esbo kulturcentrum. En vårkonsert med rubriken Rosor och riddare i Furuskogen hölls i Sökö kapell den 17 maj tillsammans med seniorkören Ruusut ja Ritarit från Esbo finska arbetarinstitut. Samarbetet stöds av Kulturfondens Hallå-projekt om kulturarbete över språkgränserna. I juli deltog kören i Laulupidu i Tallinn och sjöng på högmässan i Mikaelskyrkan tillsammans med Gamelikören. Den 4 augusti reste kören Till skären med Gamelikören från Gammelstaden i Helsingfors och höll en sommarkonsertpå Walhalla i Barösund. Kuorojen kierros i augusti lockade många sångare. Årets resa den 13-16 september gick till Kristianstad, Lund och Köpenhamn där lokala körer stod för värdskapet.Julkonserten Fröjdefull jul! med seniorkören Argentum från Åbo gavs både i Olars och i S:t Karins. En gemensam sångarsits efteråt på Voivalan Juhlakartano.Ett tiotal sångarbesök har gjorts till äldreboenden och på fester. Körens ordförande Benita Bärlund, dirigent Sofia Lindroos.
38 aktiva sångare har övat på tisdagar i Olars kyrka.