Furorna blickar ständigt framåt

Vi är en seriös seniorkör, som bygger nätverk med andra likasinnade körer i Finland och övriga Norden. Kören ger flera konserter per år och uppträder flitigt på olika seniortillställningar i huvudstadsregionen. Det ger oss övningsmotivation och vana att uppträda samt ständigt givande musikupplevelser.

2020

Furornas körövningar och övrig verksamhet avbröts på grund av Coronaviruset i början av mars.  Detta  förorsakade talrika förändringar i körens kalender och verksamhet. Pausen fortgår tillsvidare men vi hoppas kunna återgå till körövningar och övrig verksamhet från och med ti den 25.8.2020 då vi fortsätter att  jobba på bla. repertoaren till Sundsvall, FSSMF:s sångfest och Pang-sångfesten.

Körresan till Sundsvall som ursprungligen var planerad att gå av stapeln på våren 2020 flyttas framåt till hösten eller våren 2021 på grund av coronaviruset. Repertoar: Diligam te och Sånger om dig och mig. Körkavalkad.

Samarbetet med Ruusut ja Ritarit
Vår planerade sommarträff
på Haukilahden Paviljonki uppskjuts till hösten på grund av coronaviruset men vi siktar på en gemensam julkonsert i Olars kyrka den 11.12.2020.

Furornas deltagande i Kronoby Sångkörs 130 års jubileum våren 2020 : inhiberas på grund av coronaviruset. 

Tårnbykorets svarsvisit på hösten 2020 skjuts upp ett år på grund av coronaviruset.

Konsert tillsammans med Östersundom Sångkör den 10.10.2020 i Esbo Domkyrka om konserten kan anordnas.

Äldre rådets höstfest i Hagalund den 11.10.2020Furorna deltar om festen kan anordnas

Seniorskeppets höstseglats till Sthlm inhiberas på grund av coronaviruset.

2021          

11.6.2021 deltar Furorna i Finlands svenska sång-och musikförbunds (FSSMF) sångfest i Helsingfors. Konstnärlig ledare Kari Turunen. Se Fssmfs hemsida.

2022

11-13.3.2022 deltar Furorna i PANG22 sångfesten  i Helsingfors, den fjärde Pangsångfesten, som den här gången inte hålls i Esbo, eftersom Kulturcentret i Hagalund är stängt på grund av renovering. 

 

 

        
              Sidan tillhandahålls av Finlands svenska sång- och musikförbund