Furorna blickar ständigt framåt

Vi är aktiva och uppträder vid olika tillställningar, ger konserter och bygger nätverk med andra likasinnade körer. Det ger oss övningsmotivation och vana att uppträda samt ständigt givande musikupplevelser.

2019

Lördag-söndag 6-7.7. -  Laulupidu – den stora sångfesten i Tallinn. Deltagande i Mikaelikyrkans högmässa 7.7. kl. 12.00 till sammans med Gamelikören. Dirigenter Sofia Lindroos och Håkan Wikman.

Söndag 4.8. Sommarkonserten TILL SKÄREN! med Gamelikören på Walhalla i Barösund. Dirigenter Sofia Lindroos och Håkan Wikman.

Torsdag 15.8. - Deltagande i Körrundan i Hfors - Sång med tusentals sångare på Domkyrkans trappa.

Fredag 13- tisdag 17.9 - Körresa till Kristiansstad, Lund och Köpenhamn. Dirigent Sofia Lindroos.

October 13 - Äldre Rådet tillsammans med Ruusut ja Ritarit.

Tisdag-onsdag  5-6.11. - Körläger på Nilsasgården i Sibbo.

17.12. kl. 18.00 - julkonsert i Olars kyrka med Silverkören Argentum.

19.12. kl. ? - Julkonsert i Henrikskyrkan i Åbo med Silverkören Argentum. Körsits efteråt.

Under hösten övas också för körresan till Sundsvall  i april 2020.

2020

Torsdag 23-Måndag 27.4. Körresa till Sundsvall - Pensionärssångfest 25-26.4.i Sundsvall. Diligam te och Sånger om dig och mig. Körkavalkad.

December gemensam julkonsert med Ruusut ja Ritarit i Esbo

2021           

Fredag-söndag 11-13.6. Finlands svenska sång-och musikförbunds (FSSMF) sångfest i Helsingfors. Konstnärlig ledare Kari Turunen. Se Fssmfs hemsida.