Furorna blickar ständigt framåt

Vi är en seriös seniorkör, som bygger nätverk med andra likasinnade körer i Finland och övriga Norden. Kören ger flera konserter per år och uppträder flitigt på olika seniortillställningar i huvudstadsregionen. Det ger oss övningsmotivation och vana att uppträda samt ständigt givande musikupplevelser.

2020

Under våren övar vi repertoaren till PangSÅNGFesten i Sundsvall och Kronoby Sångkörs 130-års jubileum.

Fredag 28.2 kl. 10.00 - 12.00 Uppträdande på ESPs årsmöte i Församlingsgården.

Torsdag 26.3. kl. 14.00-16.00 - Uppträdande på Esbo sjukhus avd. 3 och 4.

Torsdag 23-Måndag 27.4. Körresa till Sundsvall - Pensionärssångfest 25-26.4.i Sundsvall. Diligam te och Sånger om dig och mig. Körkavalkad.

15.5. kl. 13.30 - Sommarträff med Ruusut ja Ritarit på Haukilahden Paviljonki.

3-5.7 - Kronoby Sångkörs 130 års jubileum. Programmet hittar du i kalendern.

9-10.10 Tårnbykoret från Köpenhamn på svarsvisit.

11.10 - Äldre rådets fest i Hagalund - Sykettä syksyyn tillsammans med Ruusut ja Ritarit.

9-11.11 Seniorskeppet till Sthlm

11.12 Gemensam julkonsert med Ruusut ja Ritarit i Olars kyrka,Esbo.

2021           

Fredag-söndag 11-13.6. Finlands svenska sång-och musikförbunds (FSSMF) sångfest i Helsingfors. Konstnärlig ledare Kari Turunen. Se Fssmfs hemsida.

 

        
              Sidan tillhandahålls av Finlands svenska sång- och musikförbund