Furorna blickar ständigt framåt

Vi är aktiva och uppträder vid olika tillställningar, ger konserter och bygger nätverk med andra likasinnade körer. Det ger oss övningsmotivation och vana att uppträda samt ständigt givande musikupplevelser.

Fredag 13- tisdag 17.9 - Körresa till Kristiansstad, Lund och Köpenhamn. Dirigent Sofia Lindroos.

October 13 - Äldrerådet tillsammans med Ruusut ja Ritarit.

Tisdag 19.11 - Kördag med Argentum kören på Pojo Församlingsgård.

17.12. kl. 18.00 - Julkonsert i Olars kyrka med Argentum.

20.12. kl. 18.00 - Julkonsert i St Karins kyrka utanför Åbo med  Argentum. Körsits efteråt.

Under hösten övas också för körresan till Sundsvall  i april 2020.

2020

Torsdag 23-Måndag 27.4. Körresa till Sundsvall - Pensionärssångfest 25-26.4.i Sundsvall. Diligam te och Sånger om dig och mig. Körkavalkad.

3-5.7 - Kronoby Sångkörs 130 års jubileum.

11.12 Gemensam julkonsert med Ruusut ja Ritarit i Olars kyrka,Esbo.

2021           

Fredag-söndag 11-13.6. Finlands svenska sång-och musikförbunds (FSSMF) sångfest i Helsingfors. Konstnärlig ledare Kari Turunen. Se Fssmfs hemsida.

 

        
              Sidan tillhandahålls av Finlands svenska sång- och musikförbund