Allting på jordens rund måste förgå, men vår fru Musica hon ska bestå. 

På grund av Corona-restriktionerna kör Furorna sina tisdagsövningar sedan den 2.2.2021 tillsvidare digitalt per Zoom.  

 Vi övar vanligen i två 1,5 timmars pass under Soffis uppmuntrande ledning, först sopraner och altar tillsammans, sedan tenorer och baser på samma sätt. Ibland övar hela kören samtidigt.

Tillsvidare har 29 duktiga Furor kopplat upp sig och deltagit i övningarna. Responsen har varit positiv. Förutom att det har varit fint att sjunga med en  dirgents stöd och instruktioner har det varit trevligt att ”träffas” och kunna prata lite med varandra, om än digitalt.  För tillfället försöker vi uppmuntra även dom Furor som inte ännu deltagit i Zoom-övningarna att med hjälp av lite tekniskt stöd komma med på övningarna.

Vi ser naturligtvis alla fram emot att få sjunga tillsammans och få träffas på riktigt och ser fram emot tiden när alla är vaccinerade och pandemin så småningom avmattas.

ha/23.3.2021