Om du är intresserad av att komma med och sjunga kontakta då vår ordförande Benita Bärlund, 050 591 1399  /  benita.barlund @ kolumbus.fi

Kören övar i regel på tisdagar kl 14.00 - 17.00 i Olars kyrka , den mindre flygeln.
Olarsbäcken 4, Esbo.

 

 

Pensionärskören Furorna

Furorna är en dynamisk blandad kör, som började sin verksamhet för snart 25 år sedan. Kören mönstrar idag över 35 sångare. Vår dirigent Sofia Lindroos sedan 2014 är musikmagister och violinpedagog. Körverksamheten präglas av en målmedveten och ambitiös programplanering. Furorna fokuserar särskilt på körklang och samsjungning.

Samarbetet med andra likasinnade körer har varit en inspirerande del av körens verksamhet. På PangSÅNGFesterna 2015 och 2017 fick kören nya körkontakter både i Svenskfinland och Sverige, som vi kommer att spinna vidare på.

Vi som pensionärer är glada för kamratskapet och glädjen över att få musicera med proffsiga musiker och klara av svårare saker än vi någonsin kunnat tro. Kören uppträder regelbundet på olika pensionärstillställningar i Esbo med omnejd. På seniorhem och äldre boende ingår alltid allsång vid sidan av körsången. Furorna samarbetar med ESP-Esbo svenska pensionärer och Esbo svenska församling.