På kommande de närmaste åren

2022


22.10 Guds andedräkt-konsert i Det heliga hjärtats kapell i Berghäll
7-9.11 Svenska pensionärsförbundets Seniorskepp till Stockholm

20.11 kl. 12.15 Medverkan i högmässa i Esbo domkyrka
14.12 kl. 18 Julkonsert i S:ta Katarina kyrka i Karis
16.12 kl. 18 Julkonsert i Olars kyrka


2023

Furorna fyller 30 år