År 2021

Kort rapport om Furornas verksamhet 2021

Under pandemins andra år var Furornas verksamhet fortsättningsvis på sparlåga. Under våren var Olars kyrka stängd för kören, men övningar hölls varje vecka i februari-juni först virtuellt på Zoom och sedan utomhus vid hembygdsgården i Lagstad. Koristerna deltog i en Virtuell Vårfest som Gamelikören bjöd på inför Valborg och dessutom hölls en egen fest, Corona Goodbye, på Larsviks båtklubb 16.6. 
Furor vid havet: Körens första konsert efter en paus på över ett och ett halvt år hölls på Hangö Brankis 17.9. ESP ordnade busstransport för publiken från Esbo till Hangö. 
Svenska dagen i musikens tecken: En Svenska dagen-fest hölls i Festsalen (Sjukhusets festsal) i Nickby tillsammans med Östersundom Sångkör som stod som värdkör och arrangerade körsitsen efteråt.
Julens klockor ringa: Traditionell julkonsert kunde slutligen hållas i Olars kyrka 17.12. Några framträdanden vid lokala evenemang i Esbo och Hfrs kunde också genomföras på senhösten.
Furornas dirigent sedan 2014 var Sofia Lindroos, som nu tog avsked av kören.Vid slutet av året upptog medlemslistan 38 aktiva sångare.

 4.1.2021

Solveig Herlin, sekreterare


Året 2020

Furornas körövningar och övrig verksamhet avbröts på grund av Coronaviruset i början av mars.  Detta  förorsakade talrika förändringar i körens kalender och verksamhet. 

Från och med den 1.9.2020 återgick kören till sina ordinarie tisdagsövningar. Under hösten övade vi på Lagstad hembygdsgård tills ordinarie övningar fick ge plats för individuella sångövningar med vår dirigent. 

Julkonsert 11.12.2020 kl. 18.00 i Olars kyrka inhiberades på grund av corona restriktionerna..

Alla övriga uppträdanden under hösten indrogs, men kören övade stamrepertoar, jul- och vårsånger.

Lördag 22.8.2020 kl 18:00 Sylvestris deltog i evenemanget "En afton vid ån" med fyra sånger under ledning av Sofia Lindroos. 

Furorna övade två tisdagar i juni på Amfiteatern i Sökö.

Fredag 28.2 kl. 10.00 - 12.00 Sylvestris uppträdde på ESPs årsmöte i Församlingsgården.

 

Året 2019

Fröjdefull jul, en julresa genom Europa i Olars kyrka i Esbo den 17.12. och i St. Karins kyrka den 20.12. tillsammans med Åbokören Argentum. Sits på Voivalan Juhlakartano.

Lö 14.12  deltog några Furor i Rebeckalogens julbön i Gamla kyrkan, Helsingfors.

Onsdag 11.12 - Julglögg med Ruusut ja Ritarit på Tapiola Garden.

Tisdag 10.12.kl. 13.00 - Furorna deltog med körsång på församlingens evenemang - De vackraste julsångerna tillsammans med församlingsmedlemmarna.

Ons 4.12 - Furorna bidrog med körång och allsång på ESP-Julgröt på Hagalunds Servicecentral.

Må 2.12 -  Esbo-Grankulla Krigsveteraners jullunch kl.14.00 på Lagstad hembygdsgård. Furorna uppträdde med några sånger. 

En mindre grupp från Furorna deltog i Borgånejdens Sång- och musikförbunds jubileumskonsert "Diligam te" i Borgå Domkyrka 9.11.

Några Furor deltog i Sv Oratoriekörens Luxkonserter i Sibbo kyrka pch Berghälls kyrka 7 resp. 9.11.

Ett tiotal Furor deltog i Pensionärsförundets Seniorkryssning till Stockholm 4.-6.11. Vi uppträdde tillsammans med Gamelikören vid ett par tillfällen.

October 31 - Sylvestris sjöng på Leif Söderholms begravning på Lagstads Hembygdsgård

October 14 - Kör- och allsång på Seniorhemmet Tunaberg.

October 13 - Äldrerådet tillsammans med Ruusut ja Ritarit.

------

Furornas resa till Kristianstad, Lund och Köpenhamn 13.-15.9.

26 Furor och några avec besökte Skåne och Danmark 13-15 september. Vi började med samkonsert med Allsångarna i Nosaby kyrka i Kristianstad,  en härlig musikupplevelse, och blev bjudna på en middag i församlingsgården.Dirigent var Ingela Stureson-Carlsson.

Nästa dag bar det av till Lund, där vi först besökte Domkyrkan, sjöng Dona Nobis Pacem  och Kangasala bara för att prova sjunga där - lyckat.  

Kvällens konsert i Allhelgonakyrkan var en samkonsert med Helognakören som leds av Morten Heide.

Den avslutande konserten hölls tillsammans med Tårnbykoret i Korsvejens skola i Kastrup. Tårnbykorets dirigent är Ulla Abildgaard.

Jag tror alla upplevde både konserterna och resandet positivt, andan var god och glad hela tiden.

Tack Benita som stått för alla arrangemang (allt klaffade).

Nedan blandade bilder från de olika konserterna och situationerna.

 

Ovan: Morten dirigerar i Allhelgonakyrkan och nedan Soffi i densamma.

En nöjd dirigent

               

Sång med Tårnbykoret

 

Viktigt att lämna spår efter sej

Och den avslutande middagen 

----------------------

Torsdag 15.8. - Deltagande i Körrundan i Hfors - Sång med tusentals sångare på Domkyrkans trappa.

Glada Furor på Körrundan

 

 

Söndag 4.8. Sommarkonsert
TILL SKÄREN! 
med Gamelikören på Wallhalla i Barösund. 
Dirigenter Sofia Lindroos och Håkan Wikman.

Vi förbereder oss:

Och börjar sjunga:

Efter oss våra vänner från Gamelikören:

Och alla tillsammans

Tack alla  -  nu blir det skumpa:

-----

Lördag-söndag 6-7.7. -  Laulupidu – den stora sångfesten i Tallinn. Vi deltog i Mikaelikyrkans högmässa 7.7. kl. 12.00 till sammans med Gamelikören. Dirigenter Sofia Lindroos och Håkan Wikman.

Vårt strävsamma radarpar på väg till arenan:

Några flera minnen från festen:

--------

Fredag 17.5 kl. 18.00 -  Vårkonsert med Ruusut ja Ritarit i Sökö Kapell. Efteråt sits på Vikingaborg. Dirigenter Johanna Lehtinen-Schnabel och Sofia Lindroos.Rosor och Riddare i Furuskogen - Honkametsän Ruusut ja Ritarit

 

  

 

  

 ------

Onsdagen 15.5.kl. 13.00 - Födelsedagsfest i Församlingsgården i Esbo Centrum.

Tisdagen 14.5 sjöng Sylvestris på En Kulturdag vid Ån på Lagstads Hembygdsgård. Vi deltog också i Allsången med Håkan Wikman.

 

Fredagen 22.2 uppträdde Sylvestris på ESPs årsmöte på Församlingsgården i Esbo Centrum

Onsdagen 20.2.  (Sylvestris) i Esbo Kulturcenter, Louhisalen. SuurTapiolan seniorisynttärit 78 vuotiaille.
Dirigent  Sofia Lindroos.

------

Furorna deltog som värdkör i PangSångfesten III i Esbo 15.-17.2.2019.

   

Taggad dirigent i Tapiolasalen och likaså taggade korister på övning och spontan foajesång. Ruusut ja Ritarit sjöng med Furorna i Tapiolasalen.

Dagarna inleddes med skön Yoga under ledning av Tytti.

Det var inte enbart övningar och konsert, det var trevliga måltider också och framför allt, en vältalig publik.

  

Inför Pangfesten fick Benita ett välförtjänt mittuppslat på Husis:

Jubileumsåret 2018

Onsdag 19.12. kl. 14.00 Hagalunds Servicecentral, Västanvindsv. 1A3vån.

Medverkan i ESPs julglögg och allsång under Håkan Wikmans ledning

Julkonsert fredag 14.12.2018 kl. 18.00 i 
Esbo domkyrka - Det lider mot jul!

Teresa Wikström, sång 
Åsa Gustavsson, flöjt
Amanda Henriksson, piano
Sofia Lindroos, dirigent

Vi firade 25-årsjubileum och avslutade året med att bjuda in till en härlig julkonsert i den stämningsfulla gamla gråstenskyrkan i Esbo.

Tisdagen 4.12 kl. 13.00 deltar vi med Esbo svenska församling i ett sångtillfälle och sjunger De vackraste julsångerna med glögg före den ordinarieövningen. Furorna uppträdde också med några sånger från sin julrepertoar.

Tisdagen 4.12. Kl. 17.00 - Sylvestris uppträder med kör-och allsång på Merikartano seniorhem - Tyrskyvuori 6, 02320 Esbo.

Onsdag 21.11. kl. 18.30   Furorna deltog med sång och uppvaktning på Ruusut ja Ritarits 10 årsjubileum på Paviljongen i Grankulla 

Onsdag 21.11 kl. 14.00 - Allsång med Esbovikens pensionärsklubb - En liten grupp Furor assisterar.

Lördag-Söndag 17-18.11 - Körläger på Nilsas.

Torsdag 8.11. kl. 16.30-17.15 - Körsång och Allsång under Svenska Veckan på STAGE - Iso Omena - Servicetorget. Benita Bärlundvar dirigent.

Måndag-Onsdag 5-7.11 - Seniorskeppet till Stockholm - Sylvestris uppträdde på Konferensdäck, också workshop i körsång och allsång bjöds under resan.

Tisdag 6.11. 17.00-  Sylvestris uppträdde på  Palvelutalo Puistokartano med kör- och allsång - Merikansantie 2C- 02320 Esbo. Heikki Alavesa dirigerade.

14.10. kl 15 på Esbo Kulturcentrum-Tapiolasalen
Äldre Rådets fest "Låt hösten pulsera".  Furorna uppträdde första gången tillsammans  med Espoon Seniorikuoro Ruusut ja Ritarit.

----

04 Oktober 2018  -  07 Oktober 2018

Furornas deltog i Körfestivalen i Montecatini Terme 7th International Choral Festival i Toscana tillsammans med 2 körer från Sverige, 1 från Ungern och Italien.
 

Tisdagen 25.9.kl. 14.00 -  Samarbetet med Espoon Seniorikuoro Ruusut ja Ritarit inleds med övning i Olars kyrka inför uppträdandet på Äldre Rådets fest "Sykettä Syksyyn" 14.10.i Esbo Kulturhus.

Utfärd till Stora Kalvholmen 22.8 med ESP - Körsång tillsammans med Gamelikören under Håkan Wikmans ledning

Operaresa till Nyslott tillsammans med Samrådet 1-2.8. Ett tiotal furor uppträdde på olika ställen med sång bl.a i Kerimäki kyrka.

Allsång på Glims med Håkan Wikman onsdagen 6.6. 

Allsång med Kyrkslätts pensionärer 4 Juni 2018
Kyrkslätts pensionärer arrangerardeockså i år en allsångsfest/våravslutning för alla pensionärsföreningar i Västnyland. 

Fredag 25.5. Kl. 18.00 -Säsongavslutning på Paviljongen i Gäddvik.

Sylvestris sjöng på Tunaberg 30.5.

Tisdagen 15.5 medverkade Furorna i En kulturdag kring ån på Esbo Hembygdsgård. Furorna uppträdde med eget program och deltog i allsången. 

DA pang CAPO - Pensionärskörfest i Mariahemn  5-6.5.2018

Mia Makaroffs och Hilkka Olkinuoras mässa Diligam Te uppfördes i St. Görans kyrka i Mariehamn med hjälp av solisten Robrt Näse och en liten orkester.  

Körkavalkad i Mariehamans stadshus 4.5 med Moderatokören (Mariehamn), Frejakören (Sundsvall), Mariehamns Kvartetten, Silverkören Argentum (Åbo) och Furorna.  Alla hade en egen andel och tillsammans uppfördes Claes Anderssons och Patrick Wingrens verk Sånger om dig och mig under ledning av Håkan Wikman.

 

Vi sjöng in våren den 27 april 2018
ESP – Gröndals Pensionärsklubb och ESP- Dalsvik Pensionärsklubb
sjjunger in våren med Furorna på Gröndals Hälsostation /Servicehuset.

Furornas 25-årsjubileum - Fest i Furuskogen
21 April 2018

Medverkande: Gamelikören, Kronoby Sångkör och Blåsorkestern Tonvirveln
Dirigenter: Sofia Lindroos, Håkan Wikman, Tobias Elfving och Johan Cantell
Pianist: Amanda Henriksson

P R O G R A M
Furorna (skogstema)  
I furuskogen  -  Furornas lystringssång  –  W. Peterson-Berger
Stämning  –  W. Peterson-Berger
Avsked från skogen/Abschied vom Wald   –  F. Mendelssohn 
Uppläsning: FURORNA Eva Anderssons dikt läses till bildspel på fondväggen
Lovad vare Herren Gud  –  Mozart  –  Johan klarinettsolo - med piano

Furorna (godbitar från åren som gått)
Klinga mina klockor   
Som en sommarvind  
Aftonens sång   
You’ll Never Walk Alone   

TUTTI - Alla tre körer och orkestern                                                           
Sångarglädje                
Sail Along Silvery Moon   
Hjärtats saga  
Hösten  ur Sånger om dig och mig  
Vilar glad. I din famn   
Under rönn och syrén    

Efter konserten Furornas Jubileumsfest på Hanaholmen 

Koncentrerade korister

 

Nöjda dirigenter  hyllas

-------

 

Tisdagen 20.3 kl. 18.00 tolkade Furorna  En sommardag i Kangasala tillsammans med Henry Rask på Esbo Hembygdsgård.

Lördag 17.3  kl. 15.00 - kaffekonsert med Kammarkören Idun på Brage till förmån för Peeteli barnhem i Tallinn.

Tisdag-onsdag 6-7.3 Övning i Olars kyrka med Silverkören Argentum -Dapangcapo repertoar inför Ålands körturne. Sångarsits på Restaurang Kilim

Lördag 24.2. kl. 18.00- Ensemblen Sylvestris (nytt namn på Furornas dubbel/trippelkvartett) gav en gemensam konsert "Tro, hopp och kärlek" tillsammans med GAME Ensemble i Olaus Petri kyrka i Hfors under Håkan Wikmans ledning, pianist Ilkka Sivonen..

Fredag 23.2 - kl. 10-12.00 - Furornas trippelkvartett tolkade Z Topelius "En sommardag i Kangasala" tillsammans med Henry Rask på ESPs Årsmöte på Församlingsgården i Esbo Centrum

Lördag 10.2.kl 10-16 - Taffelmix 2
Regionövning av bordsvisor ur FSK:s nya Taffelmix-häfte i Helsingfors; inövare Karin Pedersen och Maria Sjöroos. Brage, Kaserngatan 28 III vån. Hfrs

Torsdagen 18.1. - Furorna (14 st) uppträdde på Seniorhemmet Villa Ensi i Hfors. Vi sjöng svenska och finska körsånger och allsånger

 

23.6.2021/ha

 

Furornas historik 2020

Corona-pandemin som slog till med kraft under våren 2020 satte stopp för all konsertverksamhet. Även övningarna sattes på prov, men kunde genomföras med vissa specialarrangemang. Under den varma årstiden hölls några övningar och uppträdanden utomhus. Alla korister hade ansiktsmask och höll ett betryggande avstånd från varandra. Mot slutet av året då coronarestriktionerna skärptes ersattes traditionella övningar av stämövningar och individuella övningar tillsammans med vår dirigent.

Furornas historik 1992-2019

Hösten 1992 startade 5 personer med Heidi Ramstedt och kantor Eva Andersson som sammankallare en sånggrupp som året därpå införlivades i Esbo pensionärsförening och fick namnet Esbo svenska pensionärskör. Daisy Winqvist blev körens första ordförande år 1997. År 2000 fick kören namnet ”Pensionärskören Furorna” på Eva Anderssons initiativ.

Åren under Eva Anderssons ledning utmärktes av uppträdanden på pensionärsföreningens tillställningar, ålderdomshem, sjukhus och deltagande i församlingens gudstjänstliv. Kören har regelbundet deltagit i Kulturen vid Ån sedan 1999 till 2012 med undantag av 2008 och 2011.

Kören gjorde en resa till Vasa, Replot och Oravais år 1997, till Korpo, Kökar och Mariehamn år 1998 samt till Valamo i Heinävesi år 2001. I Valamo fick kören samtidigt en kurs i ortodox sång och klosterliv. År 2000 hölls den första gemensamma konserten med Borgå Pensionärskör i Kannbrobackens teater i Esbo och året därpå inbjöds Furorna till Borgå.  År 2002 firades våravslutningen på Stallkrogen i Bromarv och säsongen avslutades  med en julfest i Borgå, där också Borgåkörens ordförande Yngve Lillqvist deltog.

 

År 2003 firade Furorna sitt 10-års jubileum i Louhisalen i Hagalund. Den sista julfesten med Eva Andersson innehöll ett festligt inslag av fyrhändigt pianospel, som utfördes av Eva och körens nya dirigent Henrico Stewen. Under åren med Henrico Stewen 2004 och 2005 utvidgades körens repertoar och kören konsoliderade sin ställning som pensionärskör i Esbo. År 2006 tog Johan Cantell över dirigentskapet och har genom sin mångsidighet inom musiklivet berikat körens verksamhet. År 2008 gav kören en morsdagskonsert i Louhisalen i Hagalund. Då firades också officiellt körens 15-års jubileum.

 

 År 2009 övergick ordförandeskapet från Daisy Winqvist till Benita Bärlund. Kören började återknyta kontakterna till gamla samarbetspartners och söka nya. I mars samma år åkte kören till Vasa och gav en gemensam konsert tillsammans med dåvarande Bragekören. I april ordnades en gemensam konsert tillsammans med Mårtensbro skolas barnkör. På hösten inbjöds Borgå Pensionärskör till Esbo, där en gemensam höstkonsert hölls i Sökö kapell.

 

Året 2010 var innehållsrikt börjande med en körträff med Esbo Sångkör på Alla Hjärtans dag. I april gav kören en egen konsert i Vikingaborg för att sedan åka till Uppsala och träffa Sävsångarna, som kören träffat en gång förut i Helsingfors på Svenska Pensionärsförbundet. Furorna blev också medlem i Finlands svenska sång- och musikförbund. På hösten deltog kören i KörEsbo Körfestivals maratonkonsert och gav samma kväll en gemensam konsert tillsammans med Wasa Bygdekör (tidigare Bragekören) på Hanaholmen. I november ordnade kören en Sång&Poesiafton tillsammans med Nylands Litteraturförening r.f. Året avslutades  med sång på SFP Svenska Seniorers 10-årsjubileum och Sökö Sällskapets självständighetsfest. Furorna uppträder regelbundet på Esbo Äldrerådets fest, år 2010 tillsammans med Mårtensbro skolas barnkör. Furorna erhöll Esbo Hembygdsförenings "Pro Cultura" stipendium år 2010.

 

År 2011 präglades av den stora finlandssvenska Sång-och Musikfesten i Åbo i juni. Furorna deltog i festprogrammet i sin helhet, men hade också en egen konserttillsammans med två andra körer, dvs Wasa Bygdekör och Östersundom Sångkör. På hösten åkte kören på en konsertturné till Tallinn och Dorpat. Kören knöt nya kontakter till två estniska körer dvs Kanarbik Koor i Alatskivi och Petri Segakoor i Dorpat. Körerna inbjöds till Esbo våren 2013. I december 2011 gav Furorna en gemensamjulkonsert tillsammans med Esbo Sångkör i Esbo domkyrka. Det var första gången körerna samlade sina krafter till en gemensam konsert. Dirigenter var Pia Bengts och Barbro Smeds. Vi sjöng traditionell julmusik varvat med modernare julrepertoar.

 

År 2012 upptogs av de sedvanliga uppträdandena på Esbo Pensionärsförenings och pensionärsklubbarnas tillställningar på seniorhem och sjukhus. Nämnas kan speciellt körsång på ESPs 40 årsjubileum på Omnia 14.9. Musik och Poesiafton på Vikingaborg, medverkan i Livsglädjeprojektet organiserat av Martin Wegeliusinstitutet och sång på Rebeckalogernas 40-årsjubileum ledde vidare till en gemensam konsert med Östersundom Sångkör i maj i Sibbo. Nytt för kören var samarbetet med tf kantorn i Esbo svenska församling, Håkan Wikman, som introducerade "Den vita stenen" en lovsångsmässa, som framfördes i Hagalunds kyrka tillsammans med Sävsångarna från Vänge/Uppsala. Konserten blev en stor framgång både sång- och publikmässigt. Medverkande i mässan var Karin Parkman på flöjt, också Sävsångarnas dirigent, Emma Viljanen-Laurmaa på dragspel och Olav Söderström på piano, texter av John Vikström framförda av Marina Motaleff. Deltagande i Kulturen vid Ån och Allsång på Glims hör till körens traditioner. Så också deltagande med sång på Esbo Äldre Rådets fest i Tapiolasalen och Allsång på Folkhälsans seniorhus på Vindängen i Hagalund under Svenska Veckan. I oktober åkte Furorna på en konsertresa till Vasa inbjudna av Wasa Bygdekör. Konserten på Academill befäste det goda samarbetet körerna haft under de senaste åren. Det goda samarbetet med Esbo svenska församling fortgick under hela året. Kören uppträdde under våren i Esbo Domkyrka och på hösten i Hagalunds kyrka i samband med gudstjänsterna. Året avslutades med en välbesökt julkonsert tillsammans med Fanny Hellström sopran, Albinus Borg trumpetist och Håkan Wikman organist/pianist i Olars kyrka veckan före jul.

Johan Cantell avgick som körens ordinarie dirigent efter att framgångsrikt lett kören sedan 2006.

 

Våren 2013 präglades helt av inövandet och utförande av "Runt Frälsarkransen" under Håkan Wikmans ledning i Esbo Domkyrka 27.4. På försommaren hade vi besök av två estniska körer : Kanarbik Koor från Alatskivi och Peetri Segakoor från Dorpat 4-6.6. Den gemensamma konserten i Sökö Kapell 5.6. var en stor framgång. Taket nästan lyfte sig då alla 60 korister tillsammans sjöng Finlandia och Tuljak.

 

Hösten 2013 inleddes med traditionell picknick varefter övningarna startade med vår nya dirigent John Emanuelsson. Den emotsedda körresan till Sverige 16-19.9. gjordes med ca 20 korister. Vi sjöng på utresan för VikingLines medresenärer och inhöstade en hattpott på 9 euro.Dagen därpå deltog vi i en välbesökt lunchmässa tillsammans med Sävsångarna under Karin Parkmans ledning. Den goda vänskapen med Sävsångarna befästes ytterligare. Kvällen avslutades med guidning och middag på Södertuna Slott i lantlig miljö. Den korta resan avslutades med en lunchkonsert i Finska Kyrkan i Stockholm under Kira Lankinens ledning. Konserten gick förundransvärt bra fastän vi hade bara en dryg halv timmes gemensam övning med Kira. Tack vare hennes proffsiga dirigentskap sjöng Furorna bättre än vi befarat. Resan avslutades med god middag på VikingLine under sång och god samvaro. 

 

Den 26 oktober var det dags för den stora jubileumskonserten i Esbo Kulturcentrum/Tapiolasalen. Konserten var uppdelad i 4 temavadelningar. Tema 1: Skogen. Tema 2: Sånger tillsammans med några av våra vänkörer Esbo Sångkör, Wasa Bygdekör och Östersundom Sångkör. Tema 3: Sånger dirigerade av vår tidigare dirigent Johan Cantell. Tema 4: Sånger från tiderna då farfar var ung assisterade av Kristian Nyman  (piano), Pekka Kolehmainen (bas) och Toon Verheyen (trummor) med nostalgisk tolkning av Judit Kähärä. Till konserten gjordes ett programhäfte designad av Håkan Wikman, som också levererade stämningsfulla fondbilder till Tapiolasalen.Programhäftet var samtidigt en liten historik över Furornas första 20 år.Tapiolasalen var välbesökt.

 

Furornas jubileumsår (20år) avslutades med en stämningsfull julkonsert i Olars kyrka 21.12.kl. 18.00. Medverkande Tanja Kauppinen-Savijoki och hennes 14-åriga dotter Selina Savijoki med solosång. Damkören Vox Femina från Helsingfors Arbis med Andrea Eklund som dirigent medverkade i två gemensamma sånger "Joy to the world" och "Koppången", men hade också en egen liten avdelning före pausen. Pia Bengtsackompanjerade på piano och orgel. I och med julkonserten avslutade John Emanuelsson sitt dirigentskap för Furorna.
 

2014      

Furorna inledde sitt tjugoförsta verksamhetsår med ett par sångarbesök och välkomnade i slutet av januari sin nya dirigent, Sofia Lindroos, violinist och sångerska med musikmagisterexamen från Sibelius-Akademin.   Vårens program kulminerade i en vårkonsert - Im Grünen - på föreningshuset Logen i Gröndal. Trubadur Rolf Aschanoch paret Johanna Almark-Mannila & Kaarle Mannila medverkade. Programmet bestod av 15 sånger, bl.a. tre sånger av Felix Mendelssohn som var nya på Furornas repertoar.

I juni 4-6 hölls den traditionella "Laulupidu" i Tallin. En stor grupp från Furorna deltog i festpubliken. Vi blev många erfarenheter rikare. Sången och musiken förenar mänskorna. Den stora behållningen var att se alla de olika dirigenterna stiga upp på dirigentpallen. Körlogistiken gick smidigt och var välinövad. Vi lärde oss mycket och beslöt att åka  dit igen.

Höstens viktigaste framträdande var Jakobsmässan i Olars kyrka den 26 november, som ingick i Esbo kyrkomusikveckas konsertutbud. Mässan, som är komponerad av Karoline Krüger till norsk text av Erik Hillestad, svensk översättning av Göran Gustafsson, framfördes under ledning av Håkan Wikman.  Medverkande Niklas Nyholm, gitarr, Jesper Eklund, bas, Amanda Henriksson, piano, Lucas Snellman, textläsare.  Radio Vega bandade mässan som sändes som radiogudtjänst 25 januari 2015 och kunde avlyssnas på Svenska Yle:s webbsida, Arenan, under en månad efter sändningen.    

Under självständighetsdagshelgen deltog tolv Furor i Finlands svenska körförbunds, FSK:s projektkörs resa till Tallinn. Läs mera på webbsidan http://www.fsk.fi/startsida/article-86960-37102-lyckad-projektsatsning.

Furornas övriga framträdanden under 2014

-        Besök på Aurorahemmet 9.1.
-        Besök på Bolarskog sjukhus 16.1. 
-        Besök på Kauniala sjukhus 10.4. 
-        Medverkan vid allsångstillfället på Glims museum 4.6.
-        Kulturen vid Ån  -  framträdande med Esbo spelmanslag 12.6.
-        Framträdande på Äldrerådets fest i Esbo kulturcentrum 12.10.
-        Allsångstillfälle på Svenska dagen i Vindängens seniorhus 6.11.         
-        Julsånger på Tunaberg och Bolarskog sjukhus 11.12.
-       En dubbelkvartett från Furornas sjöng vid Rebeckalogens julbön i Gamla kyrkan i Hfrs 

2015

Det 22 verksamhetsåret inleddes med den första PangSÅNGFesten i februari i Hagalund som Svenska Pensionärsförbundet (SPF) arrangerade med Furorna som värdkör. I april hölls en vårkonsert i Mårtensbro skola tillsammans med skolans elevkörer, i maj företogs en körturné till Berlin och i oktober besöktes Åbo och Mariehamn där Furorna framträdde tillsammans med körer med vilka kontakter knutits under Pangsångfesten. Året avslutades med en välbesökt julkonsert i Olars kyrka den 18 december. Därutöver avlade mindre grupper från kören sammanlagt elva sångarbesök till äldreboenden och sjukhus och deltog i fester och allsångstillfällen. Furorna var också representerade vid Sveriges körförbunds Körkraft-festival i Stockholm i början av juni och vid den åttonde Nordisk-baltiska sångfesten i Riga efter midsommaren. Den ordinarie vardagsverksamheten omfattade 34 veckoövningar, två körläger, årsmötet, åtta styrelsemöten och fyra musiknämndsmöten. Medlemsantalet var 28, dirigent Sofia Lindroos.

2016

Furornas tjugotredje verksamhetsår var som vanligt fyllt av aktiviteter. Två konserter hölls i hemtrakten: vårkonserten Klang mellan Furor tillsammans med manskören GSP Klang i Grankulla och julkonserten In dulci jubilo i Olars kyrka.  I juni deltog kören i den stora finlandssvenska sångfesten i Karleby och i oktober gjordes en körturné till Sverige där Furorna gästade tre körer: Seniorkören En Glad Ton arrangerade en gemensam konsert i Huddinge gamla kyrka. Sävsångarna i Läby nära Uppsala inbjöd Furorna till sin 10-års jubileumsfest och i Sundsvall hade Furorna och Frejakören gemensam konsert i Pingst-kyrkan med Kjell Lönnå som gästdirigent. Efteråt bjöds det på sångarsits på en restaurang.   I november deltog kören i Finlands svenska körförbunds 25-årsjubileum i Helsingfors. Antalet framträdanden på fester, allsångstillfällen, sjukhus och äldreboenden uppgick över tjugo! En körsits efter vårkonserten, en utfärd till Stora Kalvholmen i augusti tillsammans med andra ESP-klubbar, ett kräftkalas i Sibbo, ett teaterbesök i Åbo och julfest på Villa Rulludd ingick också i årets program. Furorna var representerade vid Vasa körfestival i maj, vid Sveriges Körförbunds festival Körkraft i Stockolm i juni och vid det sextonde Nordklang-evenemanget i Åbo i augusti. Folkmusikern Marianne Maans arrangerade tre finlandssvenska folkvisor för Furorna.  Dramapedagog Maria Helander höll två lektioner om sceniskt uttryck för körer. Körens ordförande var Benita Bärlund och dirigent Sofia Lindroos. 29 sångare var aktiva i kören.

2017

Ett utmärkande drag för Furornas tjugofjärde verksamhetsår var samarbete med andra körer. Vid den andra PangSÅNGFesten i Hagalund i februari fungerade Furorna igen en gång som värdkör och välkomnade särskilt Frejakören från Sundsvall som inbjudits på svarsvisit efter Furornas besök hos dem 2016. Under Pangsångfesten deltog Furorna i programmet tillsammans med 500 pensionärssångare i Tapiolasalen, där bl.a. beställningsverket Sånger om dig och mig av Patrick Wingren till texter av Claes Andersson uruppfördes. Det andra av sångfestens beställningsverk, mässan Diligam te – samtal med Gud, uruppfördes i Hagalunds kyrka tillsammans med Silverkören Argentum från Åbo med komponisten Mia Makaroff som dirigent och textförfattaren Hilkka Olkinuora som liturg och predikant. Mässan sändes både i radio och tv. Vårkonserten Vid älvens strand hölls i april i Köklax kapell och i maj deltog Furorna i Vasa körfestival och sjöng med Wasa Bygdekör och Kronoby Sångkör i Vasa stadshus. Årets julkonsert, Stjärnan i öster, var ett samarbete med Sibbo Sångarbröder och Sibbos svenska pensionärskör Roostaggarna och uppfördes både i Sibbo kyrka och i Olars kyrka.

Furorna har också framträtt på äldreboenden och olika fester när tillfälle getts samt deltagit i sju allsångtillfällen med Håkan Wikman som ledare. Hans kör Gamelikören har oftast varit med och blivit en trevlig samarbetspartner för Furorna. Antalet sångare var 36.

2018

Furornafirade sitt 25-årsjubileum 2018. Vårens storsatsning var jubileumskonserten  Fest i furuskogen i Tapiolasalen den 21 april, till vilken Gamelikören(dirigent Håkan Wikman), Kronoby Sångkör (dirigent Tobias Elfving) och Helsingfors Arbis blåsorkester Tonvirveln (dirigent Johan Cantell) hade inbjudits. Jubileumsfesten hölls på Hanaholmen. I maj deltog Furorna i pensionärskörfesten DA pang CAPO i Mariehamn där Moderatokörenmed sin dirigent Kaj-Gustav Sandholm stod värdar för en festkonsert med sammanlagt fem körer i Mariehamns stadshus den 5 maj. Följande dag framfördes mässan Diligam te – samtal med Gud av Mia Makaroff (kompositör och dirigent) ochHilkka Olkinuora (textförfattare och predikant) i Mariehamns kyrka tillsammans med Furorna och Silverkören Argentum från Åbo och med samma medverkande som vid uruppförandet vid den andra PangSÅNGFesten i Esbo året innan. I början av oktober reste Furorna till Toscana och deltog i en internationell körfestival som hölls på den anrika kurorten Montecatini Terme. Furorna framträdde vid tre tillfällen, varav ett var en konsert i San Salvatore di Ognissanti-kyrkan i Florens. Resan var Furornas längsta hittills. Jubileumsåret avslutades den 14 december med en välbesökt julkonsert, Det lider mot jul, i Esbo domkyrkamed solisterna Åsa Gustavsson, flöjt och Teresa Wikström,sång. Julfesten firades på Lagstad hembygdsgård.

Furorna har fortsatt med sångarbesök på äldreboenden och vid olika fester, då oftast i mindre grupper. Ett eget namn för en grupp från Furorna har lanserats, ensemblen Sylvestris. (Det vetenskapliga namnet för tall/fura är Pinus Sylvestris.) Furornas dirigent är Sofia Lindroosoch ordförande Benita Bärlund. Kören hade 37 aktiva sångare i slutet av året. Övningar har hållits på tisdagseftermiddagar i Olars kyrka. 

 

2019

Livligt körsamarbete satte sin prägel på Furornas tjugosjätte verksamhetsår. I februari deltog kören i den tredje PangSÅNGFesten tillsammans med ca 450 sångare i Esbo kulturcentrum. En vårkonsert med rubriken Rosor och riddare i Furuskogen hölls i Sökö kapell den 17 maj tillsammans med seniorkören Ruusut ja Ritarit från Esbo finska arbetarinstitut. Samarbetet stöds av Kulturfondens Hallå-projekt om kulturarbete över språkgränserna. I juli deltog kören i Laulupidu i Tallinn och sjöng på högmässan i Mikaelskyrkan tillsammans med Gamelikören. Den 4 augusti reste kören Till skären med Gamelikören från Gammelstaden i Helsingfors och höll en sommarkonsertpå Walhalla i Barösund. Kuorojen kierros i augusti lockade många sångare. Årets resa den 13-16 september gick till Kristianstad, Lund och Köpenhamn där lokala körer stod för värdskapet.Julkonserten Fröjdefull jul! med seniorkören Argentum från Åbo gavs både i Olars och i S:t Karins. En gemensam sångarsits efteråt på Voivalan Juhlakartano.Ett tiotal sångarbesök har gjorts till äldreboenden och på fester. Körens ordförande Benita Bärlund, dirigent Sofia Lindroos.
38 aktiva sångare har övat på tisdagar i Olars kyrka.